Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 1.1.2024

Vítame vás na našej webovej stránke. V rámci našich služieb a interakcií s vami môžeme zhromažďovať určité informácie, ktoré považujeme za dôležité pre poskytovanie kvalitnej služby. Chceme vás ubezpečiť, že sme zaviazaní k ochrane vašich osobných údajov a súkromia. Prosím, prečítajte si nasledujúce zásady ochrany osobných údajov, aby ste lepšie porozumeli, ako s nimi nakladáme.

1. Zhromažďovanie a Používanie Údajov

1.1 Typy Zhromažďovaných Údajov:
Zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytujete prostredníctvom našich online formulárov, komunikácie e-mailom a iných interakcií. Tieto informácie môžu zahŕňať mená, e-mailové adresy, IP adresy a iné relevantné údaje.

1.2 Účel Zhromažďovania:
Údaje sú zhromažďované s cieľom poskytnúť vám lepšiu službu, spracovať vaše objednávky, zlepšiť naše produkty a poskytovať vám relevantné informácie o našich službách.

2. Ochrana a Uchovávanie Údajov

2.1 Bezpečnosť Údajov:
Prikladáme veľký význam k bezpečnosti vašich údajov. Prijať sme vhodné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo zmenou osobných údajov.

2.2 Uchovávanie Údajov:
Vaše údaje budú uchovávané iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov, pre ktoré boli zhromaždené, alebo na splnenie právnych povinností.

3. Zdieľanie Údajov s Tretími Stranami

3.1 Súhlas s Tretími Stranami:
Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami bez vášho výslovného súhlasu, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon alebo je nevyhnutné na ochranu našich práv.

4. Práva Používateľa

4.1 Prístup a Opravy:
Máte právo žiadať prístup k vašim osobným údajom a požadovať ich opravu, ak sú nesprávne.

4.2 Zrušenie Odoberania:
Máte možnosť zrušiť odber nášho marketingového materiálu kedykoľvek.

Týmto vyhlasujeme, že tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od uvedeného dátumu účinnosti. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich postupov ochrany údajov, prosím, kontaktujte nás na info(zavináč)servispro.sk.